Zameranie stavby a pozemku

Pre každú geodetickú a projekčnú činnosť je základom zameranie stavby a pozemku. Je podkladom pre projektovanie, vytýčenie hraníc pozemku za účelom stavby oplotenia alebo overenia správnosti oplotenia a pre geometrické plány vyhotovované na rôzne účely. V prípade, že si chcete zobrať úver na rozostavanú stavbu, treba vyhotoviť geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby. Tento slúži aj ako podklad pre znalecký posudok na úver. Tento geometrický plán si musíte dať na katastri zapísať,  aby ste mali túto rozostavanú stavbu evidovanú na LV (liste vlastníctva).

Názorná ukážka

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi.

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Telefón: 00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.