Vytýčenie stavieb

Pre správne osadenie stavby v teréne je potrebné predbežné zameranie pozemku. Vytýčenie priestorovej polohy stavby na základe projektovej dokumentácie je zárukou pre dodržanie geometrického tvaru stavby pri vykonávaní zemných aj stavebných prác. Vytýčenie stavby väčšinou realizujeme dvakrát. Najprv sa v teréne vytýčia podrobné body základov železnými klincami, ktoré slúžia na účely vykonania výkopových prác základových pásov. Pri vybetónovaní základov dochádza k porušeniu pôvodne vytýčených bodov, preto je potrebné vytýčenie realizovať aj druhýkrát.

Vtedy geodet vyznačí pôdorys obvodových múrov s centimetrovou presnosťou do betónového základu. Pre zachovanie presnosti vytýčené body môžu byť stabilizované kovovými klincami alebo označené ružovou farbou. V prípade potreby Vám môžeme na požiadanie vypracovať vytyčovací výkres s protokolom o vytýčení stavby. Počas vytýčenia sa vyznačuje poloha bodov základov (pôdorysu) stavby drevenými kolíkmi alebo železnými rúrkami. Najdôležitejším krokom pred začatím výstavby je osadenie stavby na pozemok a jeho vytýčenie v teréne. Pri veľkých výstavbách je často požadovaná stála prítomnosť geodeta.

Názorná ukážka

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi.

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Telefón: 00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.