Polohopis a výškopis

Pri projektovaní stavieb je dôležitým podkladom pre projektanta polohopisný a výškopisný plán. Slúži teda ako podklad pre projektovú činnosť a na zdokumentovanie stavu pozemku pred výstavbou. Predmetom zamerania je existujúci výškový priebeh terénu, prvky polohopisu a obsahuje aj právny stav hraníc katastra nehnuteľností – katastrálnu mapu. Na polohopisnom a výškopisnom pláne je možné znázorniť takmer všetko, čo určite oceníte pri budúcich zmenách na pozemku, výkopových prácach alebo pri riešení inžinierskych sietí.

Mapové dielo tvoria polohopisné prvky na základe požadovanej detailnosti: stavby, oplotenia, oporné múry, cesty, podzemné vedenia inžinierskych sietí, povrchové znaky inžinierskych sietí, vegetácia, dopravné značenie a výšky polohopisných prvkov vrátane terénnych výšok, ktoré sú znázorňované vrstevnicami alebo v podobe štvorcovej siete s presnosťou podľa požiadavky objednávateľa. Polohopisný a výškopisný plán je vyhotovený v záväznom štátnom polohovom súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom súradnicovom systéme Bpv.

Názorná ukážka

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi.

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Telefón: 00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.