Geometrický plán

Slúži ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny bázy údajov KN.

Geometrické plány sa vyhotovujú na účely:

 • určenia vlastníckeho práva k pozemkom
 • priznanie práva prechodu cez pozemok
 • obnovenie pôvodných hraníc parciel
 • zameranie novostavby ku kolaudácii
 • zameranie stavieb a hranice kultúr
 • oddelenie pozemkov pre výstavbu
 • úpravu hranice medzi pozemkami
 • zameranie rozostavanej stavby
 • vyznačenie vecného bremena
 • rozdelenie nehnuteľností
 • pozemkové úpravy
 • zlúčenie parciel

Názorná ukážka

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi.

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Telefón: 00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.