Kto sme?

Sme geodetická kancelária ponúkajúca komplexné služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Našim hlavným cieľom je spokojný zákazník, presná a kvalitne odvedená práca, a to všetko v čo najkratšom možnom termíne a za ceny prijateľné pre širokú verejnosť . Pri svojej činnosti využívame bohaté skúsenosti v odbore geodézia, a tiež modernú techniku, vďaka čomu dosahujeme vysoko kvalitné výsledky.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu a veríme, že naša firma bude pre Vás správnou voľbou.

O firme

Rozhodol som sa ako živnostník využiť skúsenosti zo svojej doterajšej praxe ako i odborné znalosti a vytvoriť si vlastné pracovné miesto. V danom odbore pracujem už 12 rokov (doteraz ako zamestnanec). Predmet činnosti (geodet) v úplnom rozsahu zodpovedá mojim vedomostiam, zručnostiam a skúsenostiam. Na základe odborných vedomostí a doterajších skúseností som sa ako živnostník rozhodol na tomto trhu ponúknuť svoje služby.

Živnostenský list je vydaný na vykonávanie ohlasovacej živnosti:
Geodetické a kartografické práce

č. OŽP-H/2008/08233-3
Rč. živnostenského registra 410-21173

Obchodné meno:Vörös Attila – Vatti GEO
Kancelária:Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno
Miesto podnikania:Povodňová 529, 946 12 Zlatná na Ostrove
Pridelené IČO:44 538 359
Pridelené DIČ:1078 160 545
Telefón:00421 (0)905 779 657
E-mail:vattigeo@gmail.com

Ciele:

Strategickým, dlhodobým cieľom mojej firmy VattiGEO i cieľom mojím osobným je vytvoriť firmu, ktorá má dôveru klienta, jej meno bude na trhu znamenať kvalitu, precíznosť, čestnosť v podnikaní a spoľahlivosť v poskytovaní služieb.

Ciele živnostníka:

  • poskytovať služby najvyššej kvality za primerané ceny
  • vytvárať a udržiavať dobré meno firmy Vatti GEO
  • uspokojiť individuálne zákaznícke potreby
  • dosiahnuť optimálny dlhodobý rast zisk
  • dodržiavať termíny dodávky služieb

Osobné ciele:

Byť uznávaným profesionálom vo svojom odbore, ktorý odvádza kvalitnú prácu, plní zmluvné podmienky dodávky služieb a má ako firma dobré meno na trhu práce.

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.