CENOVÁ ponuka – Verejná cena prác

Cena prác je stanovená na základe návrhu Slovenskej komory geodetov a kartografov

Cena prác je udávaná cenovou ponukou po detailnej konzultácii. Neexistujú dve rovnaké zákazky, preto nepracujem s jednotnou cenou. Cena závisí od komplikovanosti a časovej náročnosti prác. Geodet ako pracovník neponúka iba produkty (geodetické práce) a služby (informačné, administratívnu pomoc, postoj pri obhajobe záujmov), ale za výsledky svojej práce berie aj zodpovednosť.

Približné ceny nájdete na stránke Slovenskej komory geodetov a kartografov:

https://www.kgk.sk/infoblok/ceny_gak_prac/

Kontakt

Ak hľadáte rýchle, jednoduché a vysokokvalitné riešenie v oblasti geodézie a kartografie, neváhajte a obráťte sa na mňa s dôverou!

Moja trhová filozofia: udržať krok s vývojom techniky, zvládnutie úloh finančne efektívnejšie a za kratší čas než konkurencia.