MAGYAR VERZIÓ

Kto sme?

Sme geodetická kancelária ponúkajúca komplexné služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Našim hlavným cieľom je spokojný zákazník, presná a kvalitne odvedená práca, a to všetko v čo najkratšom možnom termíne a za ceny prijateľné pre širokú verejnosť . Pri svojej činnosti využívame bohaté skúsenosti v odbore geodézia, a tiež modernú techniku, vďaka čomu dosahujeme vysoko kvalitné výsledky.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu a veríme, že naša firma bude pre Vás správnou voľbou.


O firme

Rozhodol som sa ako živnostník využiť skúsenosti zo svojej doterajšej praxe ako i odborné znalosti a vytvoriť si vlastné pracovné miesto. V danom odbore pracujem už 12 rokov (doteraz ako zamestnanec). Predmet činnosti (geodet) v úplnom rozsahu zodpovedá mojim vedomostiam, zručnostiam a skúsenostiam. Na základe odborných vedomostí a doterajších skúseností som sa ako živnostník rozhodol na tomto trhu ponúknuť svoje služby.

Živnostenský list je vydaný na vykonávanie ohlasovacej živnosti:
Geodetické a kartografické práce

č. OŽP-H/2008/08233-3
č. živnostenského registra 410-21173

Obchodné meno:       Attila Vörös – Vatti GEO
Miesto podnikania:    Povodňová 529, 946 12 Zlatná na Ostrove
Pridelené IČO:           44 538 359
Pridelené DIČ:           1078 160 545
Telefón:                     00421 (0)905 779 657
E-mail:                       vattigeo@gmail.com, www.vattigeo.sk

Ciele

Strategickým, dlhodobým cieľom mojej firmy VattiGEO i cieľom mojím osobným je vytvoriť firmu, ktorá má dôveru klienta, jej meno bude na trhu znamenať kvalitu, precíznosť, čestnosť v podnikaní a spoľahlivosť v poskytovaní služieb.
Ciele živnostníka:
  • poskytovať služby najvyššej kvality za primerané ceny
  • vytvárať a udržiavať dobré meno firmy Vatti GEO
  • uspokojiť individuálne zákaznícke potreby
  • dosiahnuť optimálny dlhodobý rast zisk
  • dodržiavať termíny dodávky služieb
Osobné ciele:
  • Byť uznávaným profesionálom vo svojom odbore, ktorý odvádza kvalitnú prácu, plní zmluvné podmienky dodávky služieb a má ako firma dobré meno na trhu práce.
Attila Vörös
geodet, kartograf

KANCELÁRIA:
Dunajské nábrežie 14
945 01 Komárno

Tel: 0905 779 657
Mail: vattigeo@gmail.com

IČO: 44 538 359
DIČ: 1078160545