MAGYAR VERZIÓ

Cenník

Cenník geodetických a kartografických prác vydáva Slovenská komora geodetov a kartografov. Spracovala ho odborná komisia ustanovená pre tento účel. Cenník je určený predovšetkým pre právnické a fyzické osoby oprávnené k vykonávaniu geodetických a kartografických prác, ale aj pre objednávateľov týchto prác. Cenník obsahuje reálne cenové rozpätia geodetických prác a výkonov.

Cenník slúži ako východiskový materiál pre stanovenie zmluvnej ceny medzi objednávateľom a zhotoviteľom geodetických a kartografických prác.

Ceny služieb sa odvíjajú od viacerých faktorov ako sú obtiažnosť prác ich presnosť, a preto sa ceny určujú individuálne pre každú zákazku.

Podkladom na stanovenie ceny je cenník geodetických a kartografických prác, vydaný komorou geodetov a kartografov ktorý nájdete tu.

Cenník je len orientačný, cena bude dohodnutá individuálne.

Attila Vörös
geodet, kartograf

KANCELÁRIA:
Dunajské nábrežie 14
945 01 Komárno

Tel: 0905 779 657
Mail: vattigeo@gmail.com

IČO: 44 538 359
DIČ: 1078160545